Стоматолошки ординации "Д-р Ралев"

Стоматолошките ординации "Д-р Ралев" се основени на 18.03.2002 година. Моменталниот колектив се состои од шест стоматолози. Средната возраст на вработените е околу 30 години. Се стремиме да бидеме перфектни во секој поглед - да работиме без пациентот да чувствува каков и да е дискомфорт на стоматолошкиот стол, продуктите на нашиот труд да одговарат на светските стандарди за квалитет во стоматологијата, да ги одржуваме пријатниот интериор и перфектната хигиена во ординацијата.

Глобалната светска информативна мрежа (или Internet, како што е познато меѓу луѓето) навистина успеа да го промени светот. Моментално една средна (или по-точно мала) компанија како што е нашата располага со таков обем за инсталирање на содржини и со такви можности за пренесување на информација,какви што само пред 20 години имаа печатените изданија, како што се"New york Times"или"Frankfurter Allgemeine zeitung". При тоа имаме и можност за контра врска со потребителот-нешто кое што е тешко да се постигне за печатените изданија. Кај нас секој што сака да ни постави какво и да било прашање може тоа да го направи со помошта на нашиот форум. Во рамките на неколку саати форумот се посетува од администраторот и модераторите и се регистрираат сите поставени прашања; секој што ке го посети форумот може да смета на навремена и компетентна (според нашите можности) реакција од страна на екипата. Имаме и специјално регистриран за целта интернет домејн,предназначен за online стоматолошки консултации. Адресата е www.dentalforum-bg.com, а регистрацијата беше направена со цел за полесен пристап на потребителот до специјализирани консултации во областа на стоматологијата.

Нашата екипа има разработено уште еден web-сајт, кој не е комерцијален и нема за цел да рекламира никаква услуга или продукт. Ако ве интересира, може да го посетите на адреса: www.bg-tourinfo.com. Освен тоа д-р Венцеслав Ралев учествува и во градењето на www.investor-bg.com - сајт, создаден со чисто информативна цел. Коментари и препораки и за трите сајта се примат на адреса ralev@dentist.bg. Регистрирани се и неколку интернет домејни, што водат кон по-специфична содржина - нај-обшто се односно бугарската стоматологија (или дентална медицина?!) во контекст на современната економска, надворешнополитичка и социална положба. Ако ве интересира, можете да ги посетите www.bg-dentist.com, www.dentalforum-bg.com, www.bg-dentist.eu  и www.dentalimplants.bg. По долга и тешка битка со бирократијата ние дури успеавме да регистрираме домејн со раширување.bg - секој, којшто е минал по овој пат, знае за што се рабoти.

Нашата екипа се обидува да биде во чекор со современиот развоj на сите области од денталната медицина. Поради тоа се трудиме да jа добиваме актуелна информациja, често посетуваме специjализирани курсови, лекции и конгреси. Сето тоа одзема многу време и финансиски средства, но нема друг начин за повишување на професионалната квалификациjа. Освен тоа современите тенденции во развоjот на медицината се такви да е потребна колаборациja со голем броj специjaлисти од различни области,како и тенденции за консолидациja на помалите ординации во поголеми клиники.

Многу специjaлисти денес работат истовремено на неколку места со цел да можат да постигнат максимално ефективна клинична и научна работа. Поради таа и други причини д-р Венцеслав Ралев и д-р Јавор Симеонов се консултанти во Дентален Центар "Омегадентагруп" во гр. Видин. Автор на веб сajтот на клиниката е исто така д-р Ралев. Во резултат на соработката помеѓу двете екипи во гр. Видин веќе се предлагаат и импланти.Првиот имплант беше поставен успешно на 06.03.2008 г.

информација за пациентот    автори на сајтот    адреса на клиниката    предлагани услуги во ординацијата    пародонтологија    лични страници на персоналот    информација за колеги   

тумори    пулпитис и периодонтитис    индиректни реставрации    хирургија    врска со инвеститорите    кариеси    имплантологија