Ортодонтско лечение

Ортодонтията представлява раздел от денталната медицина, който е ангажиран с диагностиката и лечението на различни аномалии в местоположението на единични зъби и по-тежки зъбно - челюстни деформации. В началото на ХХ век ортдонтията се обособява като отделна специалност и към момента има такъв статут във всички страни по света. Всички дентални лекари от нашия екип поставят брекети и лекуват ортодонтски аномалии; ако желаете час за безплатна консултация и изготвяне на лечебен план, можете да се обадите на телефон 032 642056.