Лечение на кариеса

На тази схема е показан начинът на лечение на кариеса. Засегнатият от кариес зъб се почиства до здрава зъбна тъкан, след което получената кухина се запълва с различни материали. Най-общо постоянните обтурационни материали са три вида - амалгами, композити и глазйономерни цименти.

На днешния етап от развитието на медицината единственото възможно лечение на кариеса е изборването на кариозната маса и запълването на получената кухина с подходящ обтурационен материал - амалгама, химио- или фотополимеризиращ композит. Нашият сайт съдържа анимирана схема за начина на лечение на кариеса. Разбира се, нещата на практика не са толкова прости, но от схемата всеки би могъл да придобие достатъчно ясна представа за характера на процедурата. При изборването незаменима работа върши ротационният инструмент - страховитата зъболекарска машина, всяваща ужас от няколко века насам в душите на деца и възрастни. За съжаление въпросният садистичен инструмент на сегашното развитие на стоматологията няма алтернатива - правят се опити за почистване на кариозната маса с лазер и различни лизиращи разтвори, но засега това остават само спомагателни средства. По въпроса за амалгамата: по повод на различни публикации в пресата за вредното действие на живака сред населението се шири отрицателна нагласа към този материал. Въпреки всички спорове в научните среди до днес няма убедителни данни за увреждащо действие на живака от амалгамата, тъй като той се намира в свързано състояние. За по-любознателните посетители има включена отделна страница с допълнителна информация за амалгамата.

В нашия кабинет разполагаме със седем вида обтурационни материали към настоящия момент (за колеги - Admira, Point4, Grandio, Filtek supreme XT, Te-econom, Bright-light и амалгама). Става въпрос за материали, които се прилагат само клинично - за специфични случаи изработваме обтурации, които включват и лабораторен етап, т.е. при изготвянето им взима участие и зъботехник. Амалгамата беше описана по-горе. Композиционните материали осигуряват естетика в различна степен, правопропорционална на цената им. Химически полимеризиращите композити имат универсален цвят, т.е. не винаги е възможно цветът на материала да съвпадне с цвета на зъба на пациента, променят в различна степен цвета си с течение на времето и не се полират до огледален блясък - винаги се усещат като грапавина по повърхността на зъба. Фотополимеризиращите композити (фотополимери) се доставят в различни цветове, полират се много добре и (при най-новите материали) имат механична издържливост, много близка до тази на зъбния емайл. Комбинацията от слоеве с различни цветове осигурява преливане, наподобяващо цвета на естествените зъби (който често е силно нееднороден) и по този начин обтурираният дефект не се забелязва. При анализа на пазарната ситуация в България взехме решение да предлагаме фотополимери от среден клас (Peka-light, Saremco, Te-econom) и от висок клас - Admira, Point4, Grandio и Filtek supreme. Последните са с много добри механични качества (при Admira има дори пълнеж от керамични частици, осигуряващ допълнителна здравина, Grandio спада към т.нар. нанохибриди, а Filtek supreme - към нанофилите) и аз лично съм с много добри впечатления от тези материали - изграждал съм режещи ръбове, пънчета за корони, разрушения с размер 2/3 от дъвкателен зъб с отличен резултат като естетика и здравина. Ако желаете да научите нещо повече за композиционните материали (т. нар. бели пломби), кликнете тук.