Д-р Нина Бучкова

    Д-р Нина Бучкова е родена през 1979 г. в гр. Велинград. Завършва средното си образование във Велинград през 1997 година, след което започва висшето си образование в Стоматологичния факултет на Медицинския университет - Пловдив. Завършва висшето си образование през 2003 година с успех 5.72 от следването и 6.00 от държавните изпити. Работи като стоматолог на частна практика от м. септември 2003 година, а от септември 2005 е част от персонала на стоматологични кабинети "Д-р Ралев".

     

   През м. октомври 2004 година д-р Нина Бучкова започва да изучава психология по магистърска програма към Пловдивския университет. През м. май 2006 година се дипломира успешно и в момента сред персонала на стоматологични кабинети "Д-р Ралев" има служител с две висши образования: стоматология и психология. Несъмнено много добра комбинация.

    Д-р Бучкова обича да чете книги от различни области, занимавала се е дълго време с йога, владее английски и руски език. С удоволствие общува с природата под и над земята - планините и пещерите са място, където тя прекарва много време при всяка възможност.

 

    От месец февруари 2005 година д-р Бучкова е специализант към катедрата по Орална хирургия към Стоматологичния факултет на Медицинския университет - гр. Пловдив. По време на явяването си на конкурси имаше късмета да се запознае с д-р Ралев, а д-р Ралев имаше още по-големия късмет да се запознае с нея, от което произлезе едно твърде успешно партньорство в областта на стоматологията и графичния дизайн на два уеб-сайта.  Хирургията е област, в която д-р Бучкова има най-много амбиции за професионална реализация. С удоволствие поставя имплантати и работи изключително атравматично. Работата й се характеризира с финес и елегантност. Дълбоко разположените и трудни за изваждане мъдреци биват отстранявани от д-р Бучкова без пациентът да усети никаква болка или дискомфорт.

    

 

 

     Какво още би могло да се каже за д-р Бучкова? Тя е най-младият стоматолог от всички работещи в стоматологични кабинети "Д-р Ралев". Обича да работи с всякакви хора; с удоволствие ще изслуша всеки човек (нещо, с което не може да се похвали всеки стоматолог). Все пак д-р Бучкова е дипломиран психолог и умее да изгради индивидуален подход към всеки.

За контакти с д-р Бучкова: тел. 0887 683358