Пародонтология

Пародонтологията е дял от стоматологията, който се занимава с изучаване на заболяванията на зъбодържащия апарат (пародонт - от старогъцки para - около и odontos - зъб). Казваме стоматология, а не дентална медицина, защото пародонтологът е необходимо да има познания за анатомията, физиологията и патологията на цялата орофациална (лицево - челюстна) област, а не само за зъбите и венците. Най-общо пародонтолозите имат задачата да диагностицират и лекуват заболяванията на зъбодържащия апарат - т.нар. пародонтити. Преди няколко години вместо пародонтит широка употреба намираше терминът пародонтоза - една дума, всяваща панически ужас сред хората и асоциирана с бърза, безвъзвратна и непредотвратима загуба на зъбите, дъх като на Ам Гъл от "Властелинът на пръстените" и куп други страховити неща. С напредъка на медицината и стоматологията всичко това се промени. Промени се и терминът - пародонтоза е не съвсем коректно название от медицинска гледна точка, тъй като наставката -оза се употребява за заболявания с дистрофичен характер - амилоидоза, цироза, колагеноза и т.н. Навлезе терминът пародонтит - наставката -ит се прилага при заболявания с възпалителна генеза - апендицит, гастрит, неврит, тендовагинит и т.н. При заболяванията на пародонта най-често причинителите са инфекциозни агенти - микроорганизми от зъбната плака, предизвикващи локална имунна реакция - възпаление. Поради това терминът пародонтит е може би по-приложим. Етиопатогенеза на пародонталните заболявания обаче е доста комплексна и в крайна сметка се стига до изменения и с дистрофичен, и с възпалителен характер, поради което най-модерно е да се говори за пародонтопатии - патология в областта на зъбодържащия апарат без да се уточнява дали се касае за възпаление или нарушена трофика (хранене) на тъканите.

Система "Vector"    www.ralev-dental.bg    www.bg-tourinfo.com   www.maxillofacial-bg.com

Пародонтална хирургия    www.parodont.bg

Зъбен камък   Пародонт

www.ralev-dental.com    www.dentalimplants.bg    www.investor-bg.com

www.bg-dentist.eu    www.dentalforum-bg.com    www.bg-dentist.com