Система Вектор

Апаратът "Вектор" се произвежда от германския коцерн "Дюр Дентал". Системата се внася в България от доста време - например във Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в гр. Пловдив има такъв апарат от 2000 година. На фона на всички иновации в областта на денталната медицина този апарат остава като че ли някак встрани от вниманието на потребителя - при едно претърсване на българското интернет пространство се откриват публикации за системата "Вектор" едва на няколко места (по-малко от 10 резултата към м.юни 2008 г.). За сравнение, при подаване на ключова дума "зъбни имплантати" в Google резултатите са хиляди и на всеки потенциален пациент ще му бъде необходимо време от порядъка на няколко дни за прегледа на всички материали. На какво се дължи тази незаслужена популярност на един толкова добър и евтин лечебен метод? На няколко причини, вина за които носят и вносителите, и пациентите, и ние - лекарите по дентална медицина. Вносителят "Дентал плюс" ЕООД не прави достатъчно реклама на системата - не може да става и дума за сравнение с вносителите на 3М например, които непрекъснато организират специализирани семинари. Основна функция на рекламата е да ИНФОРМИРА потребителя - не да зарибява, да подвежда, да продава продукта, да заблуждава и т.н. За това свое мнение д-р Венцеслав Ралев неведнъж е бил разпъван на кръст в много интернет - форуми на специализирана тематика. Пациентите не обръщат достатъчно внимание на профилактиката, а "Вектор" е насочен повече към профилактиката на пародонталните заболявания и лечението им в ранна фаза. Не на последно място ние, лекарите по дентална медицина, също не инвестираме достатъчно в апаратура за профилактика и не се стремим да обръщаме внимание на пациентите върху лечението на пародонтопатиите в ранен етап. Така например при проведено пазарно проучване на територията на гр. Пловдив се установиха едва шест апарата "Вектор" (според информация от официалния вносител с изключителни права); зъбни имплантати се поставят в над 30 дентални практики.

Схема на действие на системата "Вектор"    Клинични случаи на обработени зъби    Безплатни on-line консултации    Адрес на практиката

    При лечение със системата "Вектор" същността на процедурата е следната: съчетават се ултразвукови трептения на накрайника с впръскване на абразивен прах в пародонталния джоб. При това се почиства и кореновата повърхност, и мекотъканната стена на джоба. При всеки увреден пародонт по кореновата повърхност има некротичен зъбен цимент, подвенечен зъбен камък, плака и най-вече множество микроорганизми. Всичко това се почиства отначало с ултразвук, който премахва големите натрупвания. След това, на следващо клинично посещение, се обработва допълнително с "Вектор" и кореновата повърхност се заглажда на микрониво. Съществено е предимството на апарата в друг аспект: с него се заглажда не само кореновата, но и мекотъканната повърхност на джоба. Това не е възможно да се постигне с нито един друг апарат до момента; възможно е меките тъкани да се почистят чрез ръчен кюретаж, но чрез "Вектор" почистването е много по-бързо и качествено. Отстраняват се възпалителните гранулации (съединителна тъкан, инфилтрирана с клетки на имунната система и голямо количество микроорганизми) и се получава повърхност от здрава тъкан, която прилепва към зъба и сраства с кореновата повърхност. Повече по въпроса...

    Глобалната световна информационна мрежа, наричана по-често ИНТЕРНЕТ, се превърна в последните години в едно мощно средство за комуникация и информационен обмен. Нашият екип е решил да се възползва от възможностите на мрежата и да предостави на всички интернет-потребители възможно най-пълната информация за апарата "Вектор". Този апарат е един евтин, сравнително безболезнен и неинвазивен метод за осигуряване на естетика и функционалност на човешкото съзъбие.  При лечение с "Вектор" се осигурява запазване на собствените зъби на пациента за по-дълъг период от време - нещо, което никак не е без значение от биологична гледна точка. До момента дори и най-добрите имплантатни системи не могат да се сравняват от биологична гледна точка със собствените човешки зъби. Поставянето на един имплантат по същество е малка хирургична операция и е много по-травматично и болезнено в сравнение с лечението с "Вектор" дори и на цяла челюст; и дума не може да става за сравнение с една по-обемна оперативна намеса за поставяне на няколко имплантата и евентуално за увеличаване на костния обем за задържането им. Ако един липсващ зъб се възстанови с мостова протезна конструкция, отново сравнението е в полза на "Вектор" - не се пилят съседни зъби (което е свързано с отнемане на доста голям обем зъбни тъкани, нерядко и с девитализация на зъби). Няма мостови тела, под които да се задържа плака и не на последно място естетиката е на по-добро ниво.

    Не на последно място съществено предимство е цената на различните видове лечебни методи. Така например в Стоматологични кабинети "Д-р Ралев" цената на обработка на двете челюсти с апарат "Вектор" е 600 български лева. За обработката на единичен зъб цената е 70 лева. За сравнение: ако при напреднал стадий на пародонтит се стигне до загуба на зъба, то цената на възстановяване с мостова конструкция е от порядъка на 420 лева - тричленен металокерамичен мост с цена 140 лева на мостокрепител или изкуствен зъб. Вижда се, че нещата са трудно съпоставими дори от финансова гледна точка. При поставяне на единичен имплантат цените в нашата практика са следните: 500 или 550 лв. за имплантат от системата TBR, 900 лева за имплантат Nobel - Biocare. При това въпросната цена е само за имплантирането; отделно се заплащат надстройката и протезната конструкция върху нея.

Адрес на нашата практика

    След всички тези аргументи в полза на лечението с апарат "Вектор" е логично цялата интернет - общност да се втурне презглава да се лекува с "Вектор". Ние очаквахме след обработката на всички снимкови материали и  описанието на метода рязко да се увеличи потокът от пациенти, които да желаят лечение от такъв тип. Кой не би искал да се лекува по-безболезнено, по-евтино и по-бързо? Нищо подобно обаче не се случи. При анализа на цялата клинична дейност в нашата практика се установи следното: за периода януари 2008 - юни 2008 в Стоматологични кабинети "Д-р Ралев" е прилагано лечение с "Вектор" при едва трима пациенти на цяла челюст! При други двама са обработвани единични зъби. В същото време за периода са поставени 36 имплантата от типа TBR и 8 от типа Nobel - Biocare. Броят на пациентите, които са се подложили на имплантологично лечение, е 34. Не е необходимо да се прилагат каквито и да било статистически анализи - разликата в броя на хората е повече от статистически значима. Каква е причината за това? Може би чисто психологическа. Хората, дори и най-интелигентните, като че ли не обръщат достатъчно внимание на здравословното си състояние, докато нещата не станат наистина сериозни. Ако един горен централен резец е подвижен, човек е склонен да игнорира проблема за различно дълъг период от време (различен поради индивидуалните особености на различните хора). Ако резецът накрая все пак падне, пациентът бързо търси медицинска помощ - силно нарушени са говорът, естетиката и функцията и човекът желае по възможност веднага да има нов зъб. Задача на производители, дистрибутори и лекари по дентална медицина е да информират хората за всички заболявания с техните възможни усложнения и прогнози, за модерните лечебни методи и очакваните резултати при тяхното приложение.

Схема на действие на системата "Вектор"    Клинични случаи на обработени зъби    Безплатни on-line консултации    Адрес на практиката

Вносител с изключителни права на всички продукти на концерна "Дюр дентал" за Република България е "Дентал плюс" ЕООД - телефонът на сервизния техник инж. Антон Гегов е + 359 898 549875.

www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com