Квадратно (правоъгълно) лице

Kвадратното лице изисква квадратни по форма зъби. Според някои наши лични наблюдения обаче и при поставяне на овални, и при триъгълни зъби се постига добър естетичен резултат - не се нарушава хармонията на лицето. В редица случаи е трудно да се определи дали едно лице е с квадратна или овална форма, тъй като определящ за формата е напречният размер на средния лицев етаж - разстоянието между двете зигоматични кости или скулите. Ако то е равно на разстоянието между двата ъгъла на долната челюст и двете странични издатини на мозъковия череп (париеталните тубери), лицето е квадратно; с увеличаване на зигоматичния диаметър лицето все повече придобива овална форма. Проблемът се състои в това, че няма конкретно определена числова стойност за разликата в различните размери: никой не може да каже със сигурност, че при разлика в размера например над 15 мм. лицето става овално. Различните наблюдатели определят едно и също лице по различен начин - понякога като овално, понякога като квадратно. Например субектът на снимката има спорна форма на лицевия ансамбъл - според вас овална или квадратна? Интерес представлява фактът, че всички които лично познават д-р Ралев, го определят като човек с квадратна форма на лицето. Защо ли? Според психолозите има връзка между формата на лицето и впечатлението, което се създава у наблюдателя за характера на наблюдавания субект. При овално лице впечатлението е за отстъпчив и мек характер. Може би това е причината хората да смятат, че д-р Ралев е с квадратно лице :-).

www.bg-tourinfo.com    www.ralev-dental.bg    www.investor-bg.com    www.ralev-dental.com

www.ralev.name    www.ralev.ws    www.maxillofacial-bg.com    www.dentalimplants.bg