Овално (кръгло) лице

Снимка на овално лице

Без съмнение в този случай става въпрос за овално лице, а и характерът на субекта съответства на лицевата му форма (овалните лица създават впечатление за мек, остъпчив и кротък характер). Разстоянието между двете скули определено е по-голямо от напречния размер на долната челюст и диаметъра на горния лицев етаж - за разлика от квадратните лица, където трите разстояния са равни. При кръгли лица е най-добре да се поставят овални по форма горни фронтални зъби, защото така се създава най-пълно усещане за хармония. Умишлено и при трите вида лица сме поставили снимки, при които не се виждат зъбите, за да не се създава объркване у наблюдателя, а и защото при усмивка се променя до известна степен формата на лицето. Най-добре е тя да се оценява в спокойно състояние. Природата не винаги спазва измислените от човека стереотипи - д-р Маркова не е с овални зъби, д-р Бучкова не е с триъгълни, а д-р Ралев не е с квадратни. По статистически данни приблизително в 50 % от случаите има съответствие между типа лице и формата на централните резци. Тук отново е мястото да отбележим, че най-голямо значение имат индивидуалните изисквания на пациента - ако някой желае да се придържа към принципите на хармония, се спазват стереотипите; при пациентите индивидуалисти се подхожда според техните желания.

www.bg-tourinfo.com    www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.com

Рентгенографии на зъби    Научна кариера на д-р Ралев