Систем "Вектор"

Апаратот "Вектор" се произведува од германскиот коцерн "Дур Дентал". Системот се увезува во Бугарија подолго време - на пример, на Факултетот за стоматологија во Медицинскиот универзитет во градот Пловдив има таков апарат од 2000 година. Со оглед на сите иновации во областа на стоматологија овој апарат останува како да е некако надвор од вниманието на корисниците - при едно пребарување на бугарскиот интернет простор се откриваат публикации за системот "Вектор" само на неколку места (помалку од 10 резултати во м.јуни 2008 година). За споредба, при поднесување на клучен збор "забни импланти" во Google резултатите се илјадници и на секој потенцијален пациент ќе му биде потребно време од редот на неколку дена за прегледот на сите материјали. На што се должи оваа незаслужено популарност на еден толку добар и евтин третман метод? На неколку причини, вина за кои носат и увозниците, и пациентите, и ние - лекарите по стоматологија. Увозникот "Дентал плус" ДООЕЛ не прави доволно рекламирање на системот - не може да стане ни збор за споредба со увозниците на 3М пример, кои постојано организираат специјализирани семинари. Главна функција на рекламирањето е да ги информира членовите - не да ги намамува, да подведува, да го продава производот итн. За тоа свое мислење д-р Венцеслав Ралев повеќе пати бил распнуваат на крст во многу интернет - форуми на специјализирана тематика. Пациентите не обрнуваат доволно внимание на превенцијата, а "Вектор" е насочен повеќе кон превенција на пародонтозните болести и третманот во рана фаза. Не на последно место ние, лекарите по стоматологија, исто така не инвестираме доволно опрема за превенција и не се стремиме да посветуваме внимание на пациентите на третман на пародонтопатиите во рана фаза. На пример, при спроведена пазарно истражување на територијата на градот Пловдив се открија само шест апарати "Вектор" (според информации од официјалниот увозник со ексклузивни права); забни импланти се ставаат во над 30 стоматолошки практики. 

Шема на дејствие на системот "Вектор"    Клинички случаи на обработени заби    Безплатни on-line консултации    Адреса на клиниката

При лекување со системот "Вектор" суштината на постапката е следнава: се комбинираат ултразвучни треперења на грлото со вбризгување на абразивен прав во пародонталниот џеб. При тоа се чисти и коренската површина, и мекоткивниот ѕид на џебот. При секој оштетен пародонт по коренската површина има некротичен забен цемент, подвенечен забен камен, плак и многубројни микроорганизми. Сето тоа се чисти прво со ултразвук, кој ги отстранува големите наслаги. Потоа, на следната клиничка посета, се обработува дополнително со "Вектор" и коренската површина се замазнува на микрониво. Суштинска е предноста на апаратот во друг аспект: со него се замазнува не само коренот, но и мекоткивната површина на џебот. Тоа не е возможно да се постигне со ниту еден друг апарат до сега, може меките ткива да се исчистат со рачен каретаж, но преку "Вектор" чистењето е многу брзо и квалитетно. Се отстрануваат воспалителните гранулации (сврзно ткиво, инфилтриран со клетки на имунолошкиот систем и големо количество микроорганизми) и се добива површина од здраво ткиво, која лежи на забот и прилепннува со коренската површина. Повеќе за ова прашање ...

Глобалната светска информациска мрежа, во наречена често ИНТЕРНЕТ, стана во последниве години едно моќно средство за комуникација и размена на информации. Нашиот тим решил да ги искористи можностите на мрежата и да обезбеди на сите интернет-корисници што е можно по-целосната информација за апаратот "Вектор". Овој апарат е еден евтин, релативно безболен и инвазивни метод за обезбедување на естетика и функционалност на човечките забни низи. При терапија со "Вектор" се обезбедува зачувување на сопствените заби на пациентот за подолг временски период - нешто што никако не е без значење од биолошка гледна точка. Досега дури и најдобрите имплантни системи не можат да се споредуваат од биолошка гледна точка со сопствените човечки заби. Ставањето на еден имплант во суштина е мала хируршка интервенција и е многу трауматично и болно во споредба со третманот со "Вектор" дури и на цела вилица, и збор не може да стане за споредба со една волуметриска оперативна интервенција за поставување на неколку импланти и евентуално за зголемување на коскениот волумен за нивно задржување. Ако недостасува заб се прави со мостова протезна конструкција, повторно споредбата е во корист на "Вектор" - не се препарираат соседните заби (што е поврзано со одземање на доста голем волумен забни ткива, често и со девитализација на заби). Нема мостови тела, под кои се задржува плак и не на последно место естетиката е на подобро ниво.

Адреса на нашата клиника

Не на последно место суштинската предност е цената на различните видови лековити методи. На пример, во Стоматолошки ординации "Д-р Ралев" цената на обработка на двете вилици со апарат "Вектор" е 600 бугарски лева. За обработка на еден заб цената е 70 лева. За споредба: ако при напредната фаза на периодонтит дојде до губење на забот, тогаш цената на обновување со мостови конструкција е од редот на 420 лева - тричленен металокерамичен мост со цена 140 лева мостокрепител или вештачки заб. Се гледа дека работите се тешко споредливи дури и од финансиска гледна точка. При поставување на еден имплант цените во нашата практика се следниве: 500 или 550 лева за имплант од системот TBR, 900 лева за имплант Nobel - Biocare. При тоа предметната цена е само за вградувањето; одделно се плаќаат надградбата и протетската конструкција врз неа.

По сите овие аргументи во корист на третманот со апарат "Вектор" е логично целата интернет - заедница да се нафрлат да се лекуваат со "Вектор". Ние очекувавме по обработката на сите фотографски материјали и опис на методот нагло да се зголеми протокот на пациенти кои да го сакаат лекувањето од таков тип. Кој не би сакал да се лекува безболно, поевтино и побрзо? Вакво нешто не се случи. При анализата на целата клиничка активност во нашата практика се утврди следново: за периодот јануари 2008 - јуни 2008 во Стоматолошки ординации "Д-р Ралев" е применуван третман со "Вектор" кај само тројца пациенти на цела вилица! Кај други двајца се обработуваат поединечни заби. Во исто време, за периодот се поставени 36 импланти од типот TBR и 8 од типот Nobel - Biocare. Бројот на пациенти кои се подложени на имплантолошки третман, е 34. Не е потребно да се применуваат никакви статистички анализи - разликата во бројот на луѓето е повеќе од статистички значајна. Која е причината за тоа? Можеби чисто психолошка. Луѓето дури и најинтелигентни, како да не обрнуваат доволно внимание на здравствената состојба, додека работите не станат навистина сериозни. Ако еден горен централен инцизив е подвижен, човек е подготвен да го игнорира проблемот за подолго време (различен поради индивидуалните особености на различни луѓе). Ако инцизивот на крајот сепак падне, пациентот брзо бара медицинска помош - силно нарушени се зборувањето, естетиката и функцијата и човекот сака по можност веднаш да има нов заб. Задача на производителите, дистрибутерите и лекарите по стоматологија е да ги информираат луѓето за сите болести со нивните можни компликации и прогнози за модерните лековити методи и очекуваните резултати при нивната примена.  

Шема на дејствие на системата "Вектор"    Клинички случаи на обработени заби    Безплатни on-line консултации    Адреса на клиниката

Вносувач со изклучителни права на сите продукти на концернот "Дур дентал" за Република Бугарија е "Дентал плус" ЕООД - телефонот на сервисниот техничар инж. Антон Гегов е + 359 898 549875.

 

www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com