Д-р Явор Симеонов

Д-р Явор Симеонов е роден през 1977 година в град Пловдив. Средното си образование завършва в Гимназията с преподаване на западни езици в града на тепетата с профил френски език. Освен това отлично владее английски език. През 2003 година завършва Стоматологичния факултет на Медицинския университет в Пловдив с успех 5.11 от следването и 4.20 от държавните изпити. Скоро след това отбива войнския си дълг под формата на шестмесечна наборна военна служба в полза на Родината, след което започва да работи като стоматолог (лекар по дентална медицина) на частна практика. В стоматологични кабинети "Д-р Ралев" работи от месец март 2006 година. Основните му интереси са в областта на протезирането и оралната хирургия. С удоволствие работи с млади хора и деца. В общи линии успява да изгради комуникация с всеки пациент, тъй като говори много и обича да обяснява нещата надълго и нашироко - в областта на стоматологията това определено е от полза за пациента. Работи внимателно, старае се да бъде винаги атравматичен. Поради добрите си езикови познания има достъп до значителен обем чуждестранна литература, която чете с удоволствие и оценява много често критично в полза на разработките на български автори.

Личната страница на д-р Явор Симеонов е на адрес www.simeonov.ws

www.dentalimplants.bg

www.buchkova.com

Личните интереси на д-р Явор Симеонов са разностранни и обхващат много области. Добре се разбира с компютрите и информационните технологии. Пътувал е по всички краища на света, посетил е повече страни отколкото останалите членове на персонала, взети заедно. Както повечето млади хора се интересува от филми и музика. Обича да общува с хора от всякакви възрасти, религии и националности, намира общ език с всички и се стреми по всякакъв начин да избягва междуличностни конфликти. Определено е най-неконфликтният член на персонала на стоматологични кабинети "Д-р Ралев". Събиранията вечер на чаша бира са нещо, от което досега д-р Симеонов не се е отказал никога.

За контакти с д-р Симеонов:

GSM 0899894182

e-mail: yavor3423@yahoo.com

Д-р Явор Симеонов с удоволствие практикува спортна дейност. С д-р Венцеслав Ралев го свързва успешно партньорство в областта на бягането на дълги разстояния. На снимката вляво е представен д-р Симеонов по време на първото му изкачване на планина от алпийски тип - вр. Мальовица в Рила, което изкачване беше осъществено през м. юли 2006 година с идеята да започне да се изгражда т.нар. team spirit сред екипа на кабинета. В изкачването взеха участие д-р Маркова, д-р Бучкова, д-р Симеонов и д-р Ралев. Гост беше д-р Боян Владимиров от Клиниката по Лицево - челюстна хирургия към УМБАЛ "Св. Георги" - гр. Пловдив. Според нас подобни вълнуващи преживявания са крайно необходими  за персонала на всяка една компания независимо от предмета на дейност: хората се сближават, опознават се в една по-различна среда и в крайна сметка усещат, че могат да разчитат един на друг. Допълнителен крайно позитивен ефект е психологическото разтоварване от ежедневните грижи в процеса на работата, а също и физическата тренировка, така необходима за всеки стоматолог.

www.bg-tourinfo.com