Разширяване на канала

    Разширението на каналите се извършва с ендодонтски инструменти. Тези инструменти са цветово кодирани в зависимост от дебелината им. Започва се с по-тънки и постепенно се преминава към по-дебели разширители и пили. При разширяването каналът придобива правилна кръгла форма на напречното си сечение; същевременно се отстранява част от прилежащите стени на канала, в чиито дентинови каналчета има инфектирани разпаднати остатъци от съдово - нервния сноп. Поради това доброто разширяване на канала е от съществено значение за ефекта от лечението. Успоредно с механичната обработка се извършва промиване с кислородна вода, натриев хипохлорит или други антисептични разтвори. Много добър резултат дава разширението на каналите с ултразвук. След разширението следва запълване на канала.

Рентгенографии на зъби със запълнени коренови канали

www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com