Ултразвукова обработка

Ултразвукът представлява звук с честота, по-висока от тази на нормалния звук, който при нормални условия всички хора чуват. Обикновено като условна горна граница на честотата на нормалния звук се приема стойността от 16 kHz; звук с честота под 20 Hz пък се определя като инфразвук. Докато инфразвукът няма съществено приложение в медицината, ултразвукът успя да се наложи като физичен метод за диагностика и лечение в огромен брой медицински специалности - от ехографията през урологията (където се използва за литотрипсия) до денталната медицина и в частност пародонтологията за почистване на зъбен камък.

През последните няколко десетилетия обаче ултразвукът намери сравнително широко приложение и в ендодонтията - за разширяване и почистване на кореновите канали. При него се използва каналоразширител, прикрепен към ултразвуков накрайник. Разширителят трепти с ултразвукова честота и почиства канала, т.е. движението включва единствено трептения и инструментът не се върти. Същевременно накрайникът разпръсква вода (белите мехурчета), което оказва допълнително почистващо действие. Според личните впечатления на нашия екип по никакъв друг начин каналът не може да се почисти толкова добре - когато след това се прокара обикновен инструмент по дентиновата повърхност, се усеща твърдост. При другите методи се усеща наличието на размекнат, размазан дентинов пласт. След окончателното почистване на кореновия канал с ултразвуков инструмент е добре да се извърши промивка с лимонена киселина - тя е доста по-слаба от ортофосфорната киселина на ецващия гел, но осигурява допълнително разтваряне на последните остатъци от размазания пласт и като следствие - окончателно почистване на стените на канала. По своята същност това представлява едно много повърхностно ецване - не в дълбочината и в обема, който се изисква при адхезивния протокол, но с нищо по-различно като процес.

Рентгенографии на зъби със запълнени коренови канали    Зъбни импланти

www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com   www.investor-bg.com