Пулпити и периодонтити

При пулпитите е налице възпаление на зъбната пулпа - съединителна тъкан във вътрешността на зъба, богата на кръвоносни съдове и нерви. При периодонтитите са възпалени и околозъбните тъкани - периодонтални нишки, кост, периост и лигавица.

Етиологията на пулпитите почти винаги е инфекциозна - пулпитът представлява усложнение от кариеса. Микроорганизмите от кариозното огнище проникват в дълбочина, достигат до пулпната кухина и предизвикват остро или хронично възпаление. Понякога пулпитът се предизвиква от термични фактори (най-вече загряване, по-рядко охлаждане) - например при изпиляване на зъбите за корони без водно охлаждане на турбината е възможно пулпата да некротизира. Същото явление се наблюдава и при обтурации без подложка (особено амалгамени, но и композитни - при тях пък ецването на зъба може да увреди пулпата, т.е. увреждащият фактор е от химично естество). Впоследствие през дентиновите каналчета навлизат микроорганизми и се развива инфекция - при наличието на некротична пулпна тъкан това става изключително бързо, тъй като имунната система не функционира и размножаването на бактерии и вируси е бързо и безпроблемно. При фрактура на част от зъба и откриване на пулпната камера също навлизат микроорганизми от устната кухина и се развива пулпит. Затова при фрактури е добре бързо след травмата да се посети стоматолог - ако контактът с устната кухина е малък, може да се извърши покритие на пулпата и тя да се запази жива.

При периодонтитите етиологията е разнообразна. Една част от тях са усложнение от кариеса и пулпита - възпалителният ексудат излиза извън пулпата и се разпространява в тъканите около зъбния корен. Други се причиняват от травма на зъба (остра или хронична), а трети - от химично увреждане - най-често предозиране на арсенов препарат при девитализиране на пулпата.

Патологичната анатомия при тези заболявания е описана по-подробно в разделите за пулпити и периодонтити.

Клиничната картина на пулпитите и периодонтите включва най-вече болка, локализирана в точно определен зъб или група зъби.

Лечението на пулпитите и периодонтитите включва най-вече почистване и запълване на кореновия канал. Според съвременните автори това е най-добре да се извърши на едно посещение - изважда се нервът, каналът се разширява и веднага се запълва с окончателното каналопълнежно средство. Тук вероятно ще срещнем решителен отпор от някои по-възрастни колеги, свикнали да лекуват по т.нар. многоетапна методика - чрез многократно поставяне на памуци, напоени с какво ли не в зъба за период от няколко дни или седмици. Почти всички медикаменти имат дразнещ ефект върху периодонциума и най-вече е необходимо да се обърне внимание на оксиредукционната хипотеза. Според нея при всяко отваряне на зъба се създава ту аеробна (богата на въздух), ту анаеробна (бедна на въздух) среда, при което се създава един антагонизъм между аеробните и анаеробните микроорганизми. Този антагонизъм води до чести обостряния и стихвания на инфекцията, при което много често на пациента му омръзва лечението на въпросния зъб, и то с пълно право. Освен това при всяко отваряне на зъба в него винаги навлизат нови микроорганизми от устната кухина. Поради всички тези причини нашият екип винаги провежда ендодонтските лечения едноетапно; единствено при наличие на ексудат оставяме зъба отворен за няколко дни до стихване на процеса. Възможно е и да се постави временен пълнеж от калциев хидроксид - поради високото рН на препарата средата се алкализира и възпалението бързо стихва. По показания се прилага и антибиотична терапия. Някои автори дори препоръчват и при ексудация с фистула да се лекува едноетапно, тъй като ексудатът изтича навън през фистулния ход и усложнения обикновено не се наблюдават.

Какво точно представлява кореновото лечение? Една процедура, която на схема изглежда доста садистично, а и в действителност е такава, ако се прави при жив нерв и без съответното обезболяване. При напълно умъртвен нерв или след поставяне на местна анестезия лечението на каналите не е болезнено. Съвременната ендодонтия включва методи, при които болката и неприятните емоции са сведени до минимум.

Рентгенографии на зъби със запълнени коренови канали    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg

Зъбен имплант    Синус лифтинг    Зъбни импланти    Композит

www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com    www.ralev.ws   Д-р Александар Лазаревски