Екстракция на нерв

На тази схема е показана първата стъпка при обработката на каналите - почистването на канала от живия съдово - нервен сноп или от остатъците от вече умъртвения нерв. Това почистване се извършва с помощта на нервекстрактор, чиито шипчета захващат меките тъкани и ги изтеглят навън. Накрая каналът е вече чист, след което следва неговото разширяване. При витален зъб тази манипулация е необходимо да се извършва под местна анестезия, тъй като зъбната пулпа е изключително чувствителна и при липса на адекватно обезболяване би се явила непоносима болка. В миналото широко се е прилагало медикаменозното девитализиране на зъбната пулпа (най-вече с арсенови препарати), но днес това почти не се прилага - в целия Европейски съюз арсенът за зъбна девитализация няма разрешение за употреба като лекарствен продукт в нито една страна. При некротична пулпа обезболяване не е необходимо.

Въпреки че доста топендодонти отричат тотално употребата на нервекстрактори, те продължават да се прилагат широко в практиката, тъй като зъболекарите имат установени навици от години в своята клинична практика и в повечето случаи трудно променят своя начин на работа. Много от съвременните системи за машинна обработка на кореновите канали са конструирани така че заедно с разширяването на кореновия канал да се извършва и неговото почистване от меките тъкани - именно затова и топендодонтите отричат екастракцията на нерва като терапевтична манипулация. При обработката на кореновия канал с машинни пили без екстракция на нерва предварително се спестява клинично време - употребата на нервекстрактор преди това не представлява грешка в клиничния протокол.

ППри широки коренови канали и витална екстирпация изваждането на един нерв представлява технически лесна манипулация. Нервекстракторът се въвежда в канала (до неговото леко затягане в дентиновите стени), завърта се на 90 - 180 градуса и се изтегля навън. Добре е да се използва канален инструмент с по възможност по-голям диаметър. При изваждането съдово - нервният сноп се къса в областта на физиологичното стеснение на кореновия канал (близо до апикалния отвор), тъй като каналният диаметър там е най-малък и съответно механичната здравина на снопа е най-малка. Поради това не е необходимо нервекстракторът да се въвежда до самия край на канала - достатъчно е навлизането му само на 1/2 - 2/3 от дължината. При витални зъби също така съдово - нервният сноп е еластичен и обикновено се изважда цял - което също представлява едно техническо улеснение. При гангренозна пулпа пък в кореновия канал се откриват разпаднати материи, които при употребата на нервекстрактор се късат и излизат навън фрагментирани на малки части - именно при такива клинични случаи е целесъобразна употребата на машинни пили без първоначална ръчна екстракция на нерва. Това обаче спестява единствено клинично време, като крайният резултат на манипулацията е един и същ и успехът се определя от други фактори - в никакъв случай от приложението на нервекстрактор.

Фрактурата (сепарирането) на нервекстрактор в канала представлява едно от най-неприятните усложнения в ендодонтията. За разлика от каналоразширителите нервекстракторът не осигурява плътно механично запечатване на кореновия канал - покрай шиповете на инструмента остава празно пространство, което на всичкото отгоре е запълнено с разпаднати и инфектирани меки тъкани. Поради това не е особено удачно сепарираният нервекстрактор да се оставя в кореновия канал - необходимо е да се предприемат терапевтични мерки. В миналото в такива случаи се е препоръчвала йонофореза с йод (калиев йодид) - разчита се на проникване на медикамента покрай сепарирания инструмент, при което разпаднатите тъкани се дезинфекцират и консервират; при наличие на периапикално огнище на възпаление йодът също има благоприятно действие поради силния му антисептичен ефект. Съвременните ендодонтски системи в комбинация с микроскоп обаче правят йонофорезата излишна - на практика няма сепариран канален инструмент, който да не може да се извади. Единствено в някои случаи това е свързано със загуба на голямо количество твърди зъбни тъкани, при което възниква опасност от фрактура на корена. 

Рентгенографии на зъби със запълнени коренови канали    Ендодонтия

Ако желаете час за безплатен преглед и консултация, обадете се на телефон 032 642056 или 0888 646003

Нашият екип отговаря и на запитвания по електронна поща на адрес ralev@dentist.bg и office@ralev-dental.bg

www.ralev-dental.com    Зъбни импланти    www.bg-tourinfo.com   www.investor-bg.com