Според различни епидемиологични проучвания кариесът е едно от най-масово срещаните заболявания при човека. Трудно е да се установи със сигурност коя човешка патология се среща с най-висока честота - челните три места са заети от острите респираторни заболявания, пародонталните увреждания и кариозните разрушения на зъбите. Честотата на кариеса варира от 80 до 99,9 % от населението в различните страни. При първобитните хора според различни проучвания върху черепи честотата на кариеса е била някъде около нулата. До 80-те години на ХХ век кариесът е бил разпространен основно в развитите страни, докато в страните от третия свят се е срещал много рядко. Това се е дължало основно на начина на хранене - прием на силно въглехидратна храна, поради което понякога се е стигало до драстични случаи - в някои скандинавски страни например в края на 70-те години на двадесети век добра идея за подарък по случай завършване на гимназия са били комплект тотални протези (говорим напълно сериозно). Днес пък се наблюдава обратната тенденция - в развитите страни честотата на кариеса рязко намалява поради въвеждането на различни програми за профилактика; в развиващите се страни кариесът се разпространява все повече и повече поради голямото производство на въглехидратни храни.

Къде е мястото на България? Както винаги - някъде по средата. Правени са опити за профилактика на кариеса в страната - чрез прием на флуорирани млека, флуориране на питейната вода, на готварската сол, чрез даване на децата на флуорни таблетки или на минерална вода с повишено съсържание на флуор (например от Хисаря, Меричлери или Овощник). Всичко това обаче рано или късно приключва - къде поради липса на организация, къде поради завършване на проучването и отпечатване на статията в някое специализирано научно издание.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    www.ralev.ws