Индиректни възстановявания

Директните възстановявания се изработват директно в устата на пациента, откъдето идва и наименованието им. Индиректните пък се изработват след снемане на отпечатък (напоследък за това дори не се използват отпечатъчни материали, а интраорални цифрови скенери), отливане на гипсов модел в зъботехническата лаборатория или в денталния кабинет и моделиране на съответната протезна конструкция. Принципно по-големите възстановявания се изработват индиректно, а по-малките - директно в устата на пациента - въпреки че през последните години има тенденции да се моделират цели зъбни корони, както и мостове с мостово тяло до два члена.