Зъбопротезиране

При зъбопротезирането се възстановяват един или няколко липсващи зъба. Това се налага по ред причини:

  1. Функционални - нарушена е дъвкателната дейност, като колкото повече зъби липсват, толкова по-трудно е дъвченето

  2. Естетични - нарушена е естетиката, което при много пациенти е най-големият проблем

  3. Профилактични - ако не се протезира скоро след загубата на зъба, се наблюдава така нареченият феномен на Попов - Годон. Той се изразява в прорастване на насрещните зъби, а също и в миграция на съседните на дефекта зъби в посока на липсващите един или няколко зъба. В крайна сметка се стига до блокиране на движенията на челюстта в напречна и предно - задна посока, травматични увреждания на зъбодържащия апарат, а и на стави, мускули и сухожилия

  4. Фонетични - при липсващи зъби се нарушава говорът на пациента, като при една добре изработена протезна конструкция говорът се възстановява

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    www.ralev-dental.com   www.bg-tourinfo.com

Пулпити - клиника, диагностика и лечение   Научна кариера на д-р Венцеслав Ралев    Зъбни импланти