Зъбни мостове

Зъбните мостове са начин за протезиране при зъбни дефекти, ограничени двустранно от налични зъби или зъбни импланти. При наличие на едностранно ограничен дефект е възможно да се изработи мост с т.нар. висящо тяло, което обаче е възможно да включва най-много два зъба (по изключение, много рядко - три). Общото за всички мостове е това че те спадат към т.нар. неснемаеми зъбни протези - не е възможно да се отстранят от протезното поле самостоятелно от пациента, а при нужда се изисква намесата на зъболекар за сваляне на конструкцията. Това е едно от големите предимства на мостовите протези - не се изисква непрекъснато сваляне на конструкцията, за да се почиства, тя е фиксирана здраво върху протезното поле и не е подвижна при дъвчене. Всички тези предимства липсват при снемаемите протези, които никога не са толкова стабилно фиксирани и малко или много са подвижни при дъвкателна дейност. Освен това мостовите протези винаги представляват чужди тела с много по-малък обем, сравнено спрямо снемаемите протези - ползите от намаления обем са доста големи, тъй като не се нарушават вкусовите усещания на пациента, не се развиват вредни навици, не се развива субпротезен стоматит и т.н.

Поради всички тези предимства допреди 20 - 30 години стремежът на всички зъболекари по света беше насочен към изработката на мостови протези. Ключов фактор за това беше запазването на максимален брой естествени зъби на пациента, които биха могли да служат за мостоносители. При загубата на дистален мостоносител при даден пациент се стигаше до промяна в целия лечебен план - в този случай вече не е възможно да се изработи мостова протеза, поради което единственият начин за пациента да има зъби остава частичната снемаема протезна конструкция. Някъде около 2000 година обаче масово в денталната практика навлязоха зъбните импланти - преди тази година в цял свят вече имаше натрупани голямо количество клинични и научни наблюдения, които в един момент доведоха до скокообразно навлизане на зъбните импланти в клиничната практика в цял свят. В един момент зъбопротезната имплантология вече не беше елитарна дисциплина за шепа избрани университетски професори, а се превърна в общодостъпен лечебен метод с широка употреба, обект на специализирани курсове и презентации от много производители и тръговски компании.

Вход във форума за пациенти    Зъбни импланти - Ралев Дентал    Нанофилни композити

Синус лифтинг    Рилски езера    Лицево - челюстна хирургия    Адрес на нашата практика

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.eu    www.drlazarevski.com