Протезиране с мостови протези

Зъбните мостове са начин за протезиране при зъбни дефекти, ограничени двустранно от налични зъби или импланти. При наличие на едностранно ограничен дефект е възможно да се изработи мост с т.нар. висящо тяло, което обаче е възможно да включва най-много два зъба (по изключение, много рядко - три). Общото за всички мостове е това че те спадат към т.нар. неснемаеми зъбни протези - не е възможно да се отстранят от протезното поле самостоятелно от пациента, а при нужда се изисква намесата на зъболекар за сваляне на конструкцията. Това е едно от големите предимства на мостовите протези - не се изисква непрекъснато сваляне на конструкцията, за да се почиства, тя е фиксирана здраво върху протезното поле и не е подвижна при дъвчене - за разлика от снемаемите протези, които никога не са толкова стабилно фиксирани и малко или много са подвижни при дъвкателна дейност. Освен мостовите протези винаги представляват чужди тела с много по-малък обем, сравнено спрямо снемаемите протези - позлите от намаления обем са доста големи, тъй като не се нарушават вкусовите усещания на пациента, не се развиват вредни навици, не се развива субпротезен стоматит и т.н.

Поради всички тези предимства допреди няколко години стремежът на всички зъболекари по света беше насочен към изработката на мостови протези. Ключов фактор за това беше запазването на максимален брой естествени зъби на пациента, които биха могли да служат за мостоносители. При загубата на дистален мостоносител при даден пациент се стигаше до промяна в целия лечебен план - в този случай вече не е възможно да се изработи мостова протеза, поради което единственият начин за пациента да има зъби остава частичната снемаема протезна конструкция. Някъде около 2000 гдина обаче масово в денталната практика навлязоха зъбните импланти - преди тази година в цял свят вече имаше натрупани голямо количество клинични и научни наблюдения, които в един момент доведоха до скокообразно навлизане на зъбните импланти в клиничната практика в цял свят. В един момент вече зъбопротезната имплантология не беше елитарна дисциплина за шепа избрани университетски професори, а се превърна в общодостъпен лечебен метод с широка употреба, обект на специализирани курсове и презентации от много производители и тръговски компании.

Вход във форума за пациенти    Зъбни импланти    Нанофилни композити

Синус лифтинг    Рилски езера    Лицево - челюстна хирургия    Адрес на нашата практика

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.eu    www.drlazarevski.com