Прагова препарация

При буквален превод от латински препарация означава подготовка. В областта на зъбопротезирането терминът препарация се използва много често, но за широката общественост много по-разбираем е терминът изпиляване - тъй като в огромна част от случаите подготовката на протезното поле се състои именно в изпиляване на зъбите за мостове и корони. При праговата препарация на зъбни пънчета се оформя прагче, върху което заляга коронковият ръб. Именно поради това препарацията се нарича прагова, тъй като при безпраговата няма ясно изразена граница. Коронковият ръб завършва тангенциално покрай зъбните тъкани и поради това трябва да бъде максимално заострен. В съвременната дентална медицина се използват предимно прагови препарации - дори и само поради факта че при тях има изключително ясно посочено място, до което трябва да дсотига коронковият ръб. Според една дефиниция, изказана от професор Тодор Пеев в началото на XXI век, безгранична може да бъде само глупостта. Тази сентенция е валидна с особена сила в областта на протетичната дентална медицина.

www.dentalimplants.bg    www.bg-tourinfo.com   www.ralev-dental.bg

www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.eu    www.see-bulgaria.info