Феномен на Попов и Годон

Това е феномен, който се изразява в прорастване на насрещните зъби при липсващ зъб в зъбната редица. Същевеременно се наблюдава миграция на двата съседни на дефекта зъби в посока на липсващия зъб.

Зъбен имплант    www.omegadentagroup.com    www.ralev-dental.bg